• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Pakartotinis visuotinis susirinkimas kviečiamas birželio 8 d.

Paskelbta: 2021-06-02 13:37:56

Kadangi 2021 metų gegužės 31 dieną kviestame Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime nebuvo kvorumo, vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 8 punktu, 2021 m. birželio 8 d. 17.00 val. Ziniūnų kaimo bendruomenės "Obelėlė" namuose (Sodų g. 20, Ziniūnų k., Joniškio r.), šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

           

            Darbotvarkė:

1.      Dėl  Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

2.      Dėl  2020 metų veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo.

3.      Dėl VVG programos 2021 metams tvirtinimo.

4.      Dėl revizijos komisijos rinkimo.

5.      Dėl VVG pirmininko rinkimo.

6.      Dėl VVG valdybos rinkimo.

7.      Kiti klausimai.

Susirinkimo metu prašome dėvėti apsaugines kaukes, laikytis karantino reikalavimų. Registracija prasidės 15  minučių iki renginio pradžios.

Susirinkimo metu gali būti fotografuojama VVG veiklos viešinimo tikslais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt