• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Nutarta dėl papildomų lėšų paskirstymo

Paskelbta: 2021-09-08 14:59:57

Rugsėjo 7 d. visuotiniame Joniškio VVG narių susirinkime buvo tariamasi, kokioms priemonėms skirti papildomas lėšas, kurias gauna sėkmingai savo Vietos plėtros strategiją įgyvendinanti Joniškio VVG.
Padidėjusi paramos suma sąlygoja Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimą, įtraukiant į ją papildomas lėšas. Sprendimai dėl Vietos plėtros strategijos keitimo priimami visuotiniame Joniškio VVG narių susirinkime siekiant didesnio skaidrumo ir visų VVG narių įsitraukimo.
Joniškio VVG nariai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kurioms priemonėms būtų prasmingiausia skirti lėšas.
Nutarta, kad 154 015 eurų turėtų būti skiriama priemonėms, sukuriančioms darbo vietas. Pusė jų, t.y. 77 007 eurų bus skiriama paramai ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti. Didžiausia paramos suma vienam vietos projektui verslo pradžiai 20 000 eurų. Nutarta 77 008 eurus skirti paramai ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Didžiausia galima paramos suma verslo plėtros vietos projektui 40 000 eurų.
VVG nariai nutarė, kad būtina parama ir projektams, nekuriantiems darbo vietų. Populiariausia tarp pareiškėjų yra priemonė „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Jai nutarta skirti 31 338 eurus. Paramai investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą nutarta skirti 20 000 eurų. Abiem atvejais didžiausia paramos suma vietos projektui gali siekti 10 000 eurų.
VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė informavo, kokios yra tolesnės procedūros po priimtų VPS pakeitimų. Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami 2022 metais.
Kadangi pilietinę visuomenę atstovaujantis Paulius Vilkonis pasiprašė atleidžiamas iš Joniškio VVG valdybos narių, visuotiniame VVG narių susirinkime buvo išrinkta nauja valdybos narė Greta Bajelienė.

VVG susirinkimo 2021-09-07 protokolas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt