• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
NMA taiko sankcijas

Paskelbta: 2021-06-07 12:56:52

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pranešimą dėl sankcijų taikymo, nes per 2 mėnesius nuo VVG valdymo organo tinkamumo praradimo nebuvo suformuotas VVG kolegialus valdymo organas, atitinkantis tinkamumo sąlygas, nustatytas VPS atrankos taisyklėse.

Primename, kad Joniškio VVG valdyba nebegali priimti sprendimų dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, kai 2021 m. kovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba atšaukė savo deleguotus atstovus, nepaskirdama naujų narių.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė iš karto ėmėsi veiksmų, kad būtų atnaujinta VVG kolegialaus valdymo organo sudėtis.

Savivaldybės taryba dėl narių delegavimo gali spręsti tik  tuo atveju, kai meras šį klausimą įtraukia į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. VVG pirmininkė raštu kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybės tarybą ir merą, paaiškindama susidariusią situaciją bei jos pasekmes ir prašydama deleguoti valdžios atstovus į VVG valdybą.

Merui dėl narių delegavimo buvo išsiųsti 3 oficialūs raštai: kovo 30-ąją, balandžio 1-ąją, gegužės 14-ąją.

2021 m. gegužės 27 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba delegavo valdžios atstovus į VVG valdybą. Jie turėjo būti patvirtinti visuotiniame VVG narių susirinkime. Gegužės 31 d. susirinkime nebuvo kvorumo.

Taip praėjo VPS administravimo taisyklėse numatytas 2-jų mėnesių terminas neatitikčiai ištaisyti, tai yra nebuvo suformuotas VVG kolegialus valdymo organas, atitinkantis tinkamumo sąlygas, nustatytas VPS atrankos taisyklėse. Todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą.

Joniškio rajono partnerytės VVG pritaikyta sankcija – rašytinis įspėjimas.

Ilgalaikio pažeidimo neištaisymo atveju VVG bus taikomos griežtesnės sankcijos: piniginės baudos  ir net VPS paramos sutarties nutraukimas ir visos išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas.

Joniškio VVG informavo Nacionalinę mokėjimo agentūrą, kad atliko visus įmanomus veiksmus, kad būtų ištaisyta neatitiktis. Pažeidimas, dėl kurio pritaikyta sankcija įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Joniškio VVG.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt