• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
NMA sparčiai vertina vietos projektus

Paskelbta: 2019-03-05 14:11:51

Vietos projektų paraiškų vertinimas NMA Projektų atrankos komiteto posėdžiuose šiais metais vyksta itin sparčiai.
Praėjusiais metais vertinimas NMA užsitęsdavo keletą mėnesių, ir pareiškėjas ilgam būdavo paliekamas nežinioje dėl jo pateiktos projekto paraiškos likimo.
2018 m. lapkritį pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles vietos veiklos grupėms pateiktas paraiškas vertina pačios VVG, o sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima NMA. Pakeitus paraiškų vertinimo tvarką, pareiškėjų paraiškos vertinamos sparčiau, tad ir parama juos pasieks greičiau. NMA paraiškų vertinimo klausimais nuolat konsultuoja VVG ir teikia joms metodinę pagalbą.
NMA Projektų atrankos komiteto posėdžiuose jau svarstytos Joniškio VVG 10, 11, 12 kvietimų metu gautos paraiškos. Joniškio VVG darbuotojai, vykdę paraiškų vertinimą, posėdžiuose dalyvauja naudodamiesi nuotolinio ryšio priemonėmis.
Įvykusių posėdžių sprendimai bus paskelbti NMA svetainėje, skiltyje Projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimai.
Joniškio VVG darbuotojų įvertintos 13 ir 14 kvietimų metu gautos paraiškos bus svarstomos artimiausiuose NMA Projektų atrankos komiteto posėdžiuose.
Baigiamos vertinti 15 ir 16 kvietimo metų gautos paraiškos.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt