• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Naujosios vietos plėtros strategijos aktualijos

Paskelbta: 2016-05-26 14:20:58

Kaip minėta, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo tarp pirmųjų Lietuvoje apgynusių „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 –2023 metų vietos plėtros strategiją“. 2016 m. vasario 22 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerijos kanclerė pasirašė potvarkį Nr. 4D-24, kuriuo patvirtino 1 781 683 eurų ES paramą Joniškio VVG Strategijai įgyvendinti.

Joniškio VVG yra pasirengusi pasirašyti paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, kurią rengia NMA.

Nuo 2016 m. kovo 1 d. Joniškio VVG administracijoje dirba projekto vadovė Nijolė Valuckienė, nuo kovo 15 d. – viešųjų ryšių specialistė Dalia Motik. Šiuo metu dirbama nagrinėjant ir svarstant Žemės ūkio ministerijoje rengiamas vietos projektų administravimo taisykles. Kol kas ŽŪM yra parengusi tik dalį būsimų taisyklių. Kai kurios jose įrašytos nuostatos kelia daug klausimų, todėl dirbama drauge su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis diskutuojant ir derinant su ŽŪM vietos projektų administravimo taisyklių nuostatas.

Pradėti vykdyti VVG veiklą užtikrinančių paslaugų ir prekių viešieji pirkimai, rengiami būsimų pirkimų dokumentai. Dirbama prie Joniškio VVG svetainės atnaujinimo. Parengtas ir pateiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai VPS administravimo išlaidų poreikių planas 2016 metams, kaip numatyta Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėse.

Teikiamos konsultacijos besidomintiems Strategijos teikiamomis galimybėmis.

VVG nariams ir būsimiems pareiškėjams aktualiausias klausimas, kada bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas paramai gauti. Deja, atsakymo į šį klausimą nėra. Joniškio VVG yra padariusi viską, kas nuo jos priklauso, tačiau tol, kol nėra Žemės ūkio ministerijos parengtų vietos projektų administravimo taisyklių, VVG negali parengti dokumentacijos, būtinos kvietimams teikti vietos projektų paraiškas ir negali skelbti kvietimų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt