• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Mekių kaimo bendruomenės namuose - geresnis vanduo

Paskelbta: 2022-11-04 08:50:42

Mekių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Bendruomenės namų vandens, skirto maisto gamybai ir su tuo susijusiai įrangai, kokybės gerinimas" pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas“.
Bendruomenės namuose įrengta kelių pakopų vandens valymo sistema. Pirmoji pakopa nugeležina ir suminkština, į bendruomenės namus ateinantį, vandenį, o antroji padaro jį tinkamą naudoti maisto gamybos įrangoje, gėrimui ir maisto gamybai.
Bendra projekto vertė 6717,6 eurai, iš kurių 5374,6 euro - projekto parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 1343 eurais prisidėjo Joniškio rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai - Jauniūnų kaimo bendruomenė.

Mekių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt