• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Mekių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gaminu pats!“

Paskelbta: 2021-11-22 15:12:11

Mekių kaimo bendruomenė vykdė projektą „Gaminu pats!“ pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“.

Projekto tikslas: sukurti materialinę bazę maisto gaminimui, pritaikant patalpas, įsigyjant reikalingą įrangą ir priemones, aktyvinti vietos jaunimo integravimąsi į bendruomeninę veiklą, skatinti savanorystę, didinti bendruomenės narių užimtumą ir gerinti laisvalaikį.

Vykdant projektą, buvo įsigyta: stalų komplektas, metaliniai virtuvės baldai, maisto ruošimui, saugojimui bei furšetams skirta įranga, kuri atitinka naujausius energinio taupumo reikalavimus.

Projekto lėšomis įsigytos židinio statybinės medžiagos. Savo jėgomis atnaujinta pirmo Mekių kaimo bendruomenės namų aukšto šildymo sistema, kurios visiškai užteks viso pirmo aukšto patalpų šildymui, dalinai suremontuotos kitos patalpos.

Projekto partneriai - Jauniūnų kaimo bendruomenė, VŠĮ Minčių takas.

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Prie jo įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisidėjo Joniškio rajono savivaldybės administracija, Mekių kaimo bendruomenė ir rėmėjai.

Už pagalbą įgyvendinant projektą dėkojame Joniškio rajono VVG, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrui.

Mekių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt