• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Lankaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

Paskelbta: 2018-09-10 09:24:13

Šiais metais Lankaičių kaimo bendruomenė parengė projektą „Krašto kultūros ir bendruomeniškumo puoselėjimas – tvirtos bendruomenės pagrindas“ pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė 3257,33 Eur: iš Valstybės biudžeto 2866,45 Eur, iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 390,00 Eur. Šio projekto tikslas - puoselėti krašto kultūrą ir bendruomeniškumą.

Įgyvendinusi projektą Lankaičių kaimo bendruomenė įsigijo penkis moteriškus tautinius kostiumus, vieną muzikos instrumentą – sintezatorių ir nešiojamą kompiuterį.

Šio projekto metu įsigyti tautiniai kostiumai pagerino bendruomenės narių įvaizdį renginiuose, skatina patriotiškumą, pasitikėjimą savimi, suteikia galimybę susipažinti su mūsų regionui būdingu materialiuoju kultūros paveldu.

Įsigytas sintezatorius padeda atskleisti  liaudies muzikos grožį, plėsti muzikavimo tradicijas, skatinant vietinius muzikantus, sutelkia vietos bendruomenę, skatina kartų bendradarbiavimą, plečia muzikinį išprusimą.

Šiuolaikiniame informacinių technologijų pasaulyje bendruomenės veikla neatsiejama nuo naudojimosi internetine erdve. Nešiojamas kompiuteris suteikia galimybę garsinti Lankaičių kaimo bendruomenę dalintis patirtimi, plėsti žinias.

Įsigytos prekės turės svarbią ekonominę ir socialinę naudą visiems bendruomenės nariams ir renginių svečiams.

Lankaičių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt