• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 metu paraiškų negauta

Paskelbta: 2018-04-09 11:32:54

Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės skelbtus kvietimus Nr. 6 ir Nr. 7 teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus paraiškų negauta.
Kvietimas Nr. 6  teikti vietos projektus galiojo iki 2018 m. kovo 28 dienos. Kvietimas vyko priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

Kvietimas Nr. 7 teikti vietos projektus galiojo iki 2018 m. balandžio 5 dienos. Kvietimas vyko pagal veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16.4.

Joniškio VVG  planuoja ateityje dar skelbti kvietimus pagal šias veiklos sritis ir kviečia VVG teritorijos gyventojus būti aktyviais, domėtis, planuoti ir pasinaudoti paramos galimybėmis.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt