• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas - jau šį rudenį

Paskelbta: 2021-08-23 16:21:41

Joniškio VVG teritorijos gyventojai, verslininkai, organizacijos domisi, kada ir kokių bus kvietimų teikti vietos projektų paraiškas.
Jau šį rudenį planuojame skelbti kvietimą pagal naują priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“. Kvietimo suma bus beveik 130 tūkst. eurų, o vienam projektui galima parama iki 50 tūkst. eurų. Lauksime verslo projektų, sukuriančių naujas darbo vietas.
Šiuo metu yra rengiamas naujosios priemonės finansavimo sąlygų aprašas ir kita kvietimo dokumentacija, kurią dar aptars, vertins ir tvirtins Joniškio VVG valdyba.
Ši priemonė įtraukta į Vietos plėtros strategiją Joniškio VVG susirinkimo sprendimu panaikinant priemones, pagal kurias buvo skelbti kvietimai, tačiau vietos projektų paraiškų negauta.
Naujosios priemonės tikslas: skatinti žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimą ir plėtrą. Tinkami paramos gavėjai galės būti VVG teritorijoje registruoti ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, mažos ir labai mažos įmonės. Parama bus teikiama žemės ūkio veiklų ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslų kūrimuisi arba plėtrai kaimo vietovėse.

Joniškio VVG dar bus skirta papildoma 256 691 eurų parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu, nes Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vertinimu Joniškio VVG pažangos lygis yra pakankamas. Didžiausia šios paramos dalis bus skiriama darbo vietoms kurti, tačiau bus ir ne pelno projektų. Dėl jų panaudojimo bus apsispręsta Joniškio VVG narių visuotiniame susirinkime, o kvietimai teikti paraiškas skelbiami 2022 metais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt