• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kvietimas Nr. 1: gauta 11 paraiškų

Paskelbta: 2017-03-20 14:38:48

Į kvietimą Nr. 1 teikti vietos projektus gauta 11 pirminių vietos projektų paraiškų.

VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ gautos 2 paraiškos. Bendra prašomos paramos suma vietos projektams įgyvendinti 205 100 EUR.
Šiai priemonei pirmame kvietime skiriama VPS paramos lėšų suma 223 280 Eur.

VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ gautos 4 paraiškos. Bendra prašomos paramos suma vietos projektams įgyvendinti 227 938 EUR.
Šiai priemonei pirmame kvietime skiriama VPS paramos lėšų suma 223 280 Eur.

VPS priemonei „NVO ekonominės veiklos skatinimas“ gautos 5 paraiškos. bendra prašamos paramos suma vietos projektams įgyvendinti 36 025,82 EUR.
Šiai priemonei pirmame kvietime skiriama VPS paramos lėšų suma 69 770 Eur.

Vyksta pirminių paraiškų vertinimas.
Informacija apie kvietime Nr. 1 gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas paskelbta http://www.joniskiovvg.lt/lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-1


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt