• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Kepalių teatras šventė dešimtmetį

Paskelbta: 2019-11-19 15:51:38

Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“  įgyvendino projektą „Kepalių teatras švenčia dešimtmetį“, finansuotą iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 programos ,,Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonės ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“.
Praėjusį savaitgalį   lapkričio 15–16 d. Kepalių teatras paminėjo savo veiklos dešimtmetį.
Per šiuos metus suvaidinta dvylika spektaklių, o šiemet pristatytas naujas darbas – tryliktas spektaklis „Vaiduokliai, arba Žemaitė kitaip“.
Teatras atsirado tuometinės bendruomenės pirmininkės Aldonos Vladės Tomkuvienės iniciatyva. Tai ji 2009 metais, besiruošiant jau ketvirtai tradicinei bendruomenės šventei „Buvo gera gaspadinė“, pasiūlė idėją patiems parengti savo programą, gal kokį spektaklį pastatyti. Iki tol pas mus koncertuodavo kviestiniai svečiai. Smagu, kad jos sumanymą entuziastingai palaikė kiti bendruomenės nariai. Visų akys nukrypo į Ritą Katinaitę, kurios kūrybinius gebėjimus jau buvo pastebėję daugelis. Rita pažadėjo ką nors sugalvoti. Ir sugalvojo – pateikė pirmą scenarijų, įdomiu pavadinimu „Pasiuto“.
Pirmieji, kuriuos pavyko prisikalbinti vaidinti buvo Eliutė Paukštienė, Vijoleta Babrovskienė, Ona Svytienė, Irena Tomkuvienė, Vaida Kozmianienė, Birutė Ūkanienė ir Irena Šimkuvienė. Vaidino ir pati Rita.
Prasidėjo repeticijos, kuriose dalyvaudavo ir pirmininkė Vladutė, taikliai pasakydama, kas jai atrodo ne taip, ką reikėtų keisti. Ji buvo tas žmogus, kuris ir krosnį anksčiau atėjusi pakūrendavo, kad artistai nesušaltų. O kartą net pakvietė konsultuoti tuometinę Kirnaičių kultūros namų vadovę Gražiną Andrašiūnienę, kurios neįkainojami patarimai padėjo kolektyvui pasijusti drąsiau, suvokti savo vaidmenį, dialogų svarbą ir nebijoti improvizuoti.
Visus sužavėjo vaidintojų kalba, tokia sava – šiame krašte taip kalbama kiekvieną dieną. Tradicija kalbėti tarmiškai išliko per visus teatro gyvenimo metus.
Kaimo žmonės šiltai sutiko pradedančiuosius artistus, spektaklis buvo priimtas su ovacijomis. Vėliau prasidėjo ir pakvietimai atvykti vaidinti į kitas bendruomenes. Kiekvienais metais po keletą kartų teatro artistai vyksta „į gastroles“. Vežasi savo dekoracijas, vaidina nemokamai ir džiaugiasi, kad yra kviečiami, gali su kitais pasidalinti gera humoro doze, priversti pamąstyti apie šių dienų kaimo gyvenimą, kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Aišku, dažniausiai vykstama savo transportu, todėl Vijoleta, Onutė, Zita ir Kazys ne kartą savo nuosavais automobiliais „bogino“ artistus ne tik į savo rajono bendruomenes, bet ir į kaimyninį Pakruojo rajoną.
Suskaičiavome, kad per dešimtį metų teatre bent kartą  vaidino 23 Kepalių ir aplinkinių kaimų žmonės.
Pateikus paraišką dalyvavome projektų atrankoje gauti lėšų iš priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“. Paraiškų buvo pateikta 24, pasisekė 14 nevyriausybinių organizacijų.
Bendra kepaliečių projekto vertė – 504 eurai. Iš savivaldybės buvo gauta 450 eurų parama, o bendruomenė prisidėjo 54 eurais: pripirko gėlių bendruomenės aktoriams.
Gauto finansavimo dėka šventė tęsėsi dvi dienas. Pirmąją dieną bendruomenės namuose veikė kino teatras, kur atėję visi norintieji galėjo pamatyti jau suvaidintų spektaklių įrašus, pasivaišinti kava, arbata, saldumynais ir sumuštiniais.
Kitą dieną sulaukėme daug garbingų svečių ir teatro gerbėjų. Renginyje lankėsi mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovė, tarybos narė Rimantė Misiūnienė, Kepalių seniūnė Laura Veikalienė, kaimyninių bendruomenių atstovai iš Pošupių ir Kirnaičių. Buvo galima pasižiūrėti teatro artistų smagios fotosesijos parodą, kurią įgyvendinti padėjo Joniškio J. Avyžiaus bibliotekos darbuotoja Rita Mačiukienė. Pagrindiniams teatro artistams ir aktyviausiems gerbėjams buvo įteiktos puikios dovanos– padovanotos USB atmintinės su visais 12 jau suvaidintų spektaklių įrašais.  Jubiliejaus proga buvo nupirkti šventiniai tortai ir uždegta 10 žvakučių. Teatro dešimtmečio proga buvo išleistas ir jau aštuntas  Kepalių kaimo bendruomenės laikraščio numeris.   
Visi  šventės dalyviai pasivaišino tradiciniais cepelinais, kurių šauni šeimininkų komanda (darbavosi penkios moterys ir trys vyrai) išvirė net  360! Tradiciškai cepelinais buvo pavaišinti Kepalių ir aplinkinių kaimų vieniši senoliai ir Kepalių senjorų namų gyventojai.
Nepakartojamą koncertą dovanojo grupė „Petnešos“, o nauja   premjera „Vaiduokliai, arba Žemaitė kitaip“ sulaukė žiūrovų ovacijų ir linksmo juoko. Visiems artistams ir režisierei buvo įteikta gėlių.
Ypatingo dėmesio susilaukė ir bendruomenės narės Birutės Ūkanienės darbų paroda. Ji pristatė vazas su gėlėmis, padarytomis iš daugybės suvertų karoliukų.
Per dvi šventės dienas bendruomenės namus aplankė daugiau kaip 100 žmonių. Smagu, kad bendruomenės teatras yra populiarus, tikime, kad ir kitais metais visi bus pakviesti į naują premjerą.

Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt