• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Keičiasi VVG pateiktų projektų vertinimo tvarka

Paskelbta: 2018-12-04 09:55:52

Lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimai, kuriais buvo pakeista vietos projektų vertinimo tvarka.
Pagal dabar įsigaliojusią tvarką vietos veiklos grupėms pateiktas paraiškas vertins nebe Nacionalinė mokėjimo agentūra, o pačios VVG.
Tokia tvarka galiojo vertinant pirmųjų dviejų Joniškio VVG paskelbtų kvietimų metu gautas paraiškas. Vėliau tvarka keitėsi, VVG atlikdavo preliminarų gautų vietos projektų paraiškų vertinimą, o galutiniam vertinimui paraiškos buvo perduodamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Tai labai prailgindavo vertinimo procesą, pareiškėjai ilgai nežinojo, koks bus sprendimas dėl jų teiktų paraiškų.
Šiuo metu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje yra vertinamos 4 Joniškio VVG pateiktos vietos projektų paraiškos. Dviejų iš jų: 5 kvietimo metu gautos Kriukų kaimo bendruomenės „Šešėvė“ paraiškos "Poilsio ir laisvalaikio zonos prie tvenkinio Kriukų miestelyje sukūrimas" ir 8 kvietimo metu gautos vietos projekto paraiškos "Andriaus Gilio ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra teikiant kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas" vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje jau vyksta, o kvietimo Nr. 10 metu gauta Žagarės regioninio parko direkcijos projekto "Gamtos paveldo objekto „Švedpolio šaltinis“ tvarkymo darbai" paraiška ir kvietimo Nr. 11 gauta VŠĮ „Žagarės balselis“ vietos projekto "Esu ekonomiškai aktyvus!" paraiška " vis dar laukia savo eilės Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
Kaip skelbia NMA, dabar įsigaliojęs taisyklių keitimas – vietos paraiškų vertinimas perdavimas VVG – buvo atliktas siekiant, kad vietos veiklos grupėms pateiktos paraiškos būtų kuo skubiau įvertintos ir greičiau įsisavinta parama. Dar prieš pakeičiant taisykles, buvo organizuojami NMA bei VVG susitikimai, stengiantis veiklos grupėms perduoti vietos projektų vertinimo patirtį.
Nors Joniškio VVG skelbtų kvietimų Nr. 12, 13, 14 vietos projektų paraiškos buvo gautos galiojant ankstesnei vertinimo tvarkai, su Nacionaline mokėjimo agentūra yra derinama, kad jų vertinimas būtų perduotas VVG, nes tai geriausias būdas paspartinti paraiškų vertinimo procesą ir atlikti jį laikantis taisyklėse numatytų terminų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt