• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ atnaujino namus

Paskelbta: 2021-07-07 15:11:42

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ baigė įgyvendinti bendruomenės namų (kultūros paskirties pastato) rekonstrukcijos projektą ”Kalnelio kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-I-14-2-2018

Pasiektas projekto tikslas – atnaujinti Kalnelio kaimo bendruomenės namai ir pritaikyti bendruomenės poreikiams ir prasmingam kaimo jaunimo užimtumui, sudarant sąlygas juos įtraukti į bendruomeninę veiklą.

Vietos projektas įgyvendintas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Nr. LEADER-19.2-7.2.).

Projekto pradžia: 2019 m. birželio 1 d.         

Projekto pabaiga: 2021 m. birželio 30 d.

Projekto partneriai: Joniškio rajono savivaldybė, Bertaučių kaimo bendruomenė „Platonis“, Jakiškių-Maironių kaimo bendruomenė ir Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė.

Projektas finansuotas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Vykdant Vietos projektą buvo investuota į bendruomenės namų (kultūros paskirties pastato) rekonstrukciją. Projekto vykdymo metu parengtas bendruomenės pastato rekonstravimo techninis darbo projektas; pastatytas bendruomenės namų priestatas ir atlikta jo vidaus apdaila, pakeista pastato stogo danga ir įrengti lietvamzdžiai, įrengtas nuotekų kaupimo rezervuaras ir pandusas žmonėms su negalia, pastato išorėje sumontuoti keturi šviestuvai su saulės elementais. Taip pat atlikti projekte nenumatyti papildomi darbai: apšildymo kamino vidinės dalies ir viršutinės dalies ir ventiliacinių kaminėlių vidinės dalies ir viršutinės dalies  sutvarkymas ir apskardinimas; senojo pastato stogo pakalimo dalinis keitimas; lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas; laiptų sutvarkymas (įėjimo į pastatą); grindų įrengimas (pritaikyti neįgaliesiems pagrindinį įėjimą į vidaus patalpas); lauko aikštelės įrengimas (tarp panduso ir laiptų aikštelės); lauko palangių dangos montavimas.

Projekto veikloms įgyvendinti buvo įsisavinta 25 036,09 Eur, iš jų ES fondo lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 19539,67 Eur. Prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, surinktomis iš nario mokesčio prisidėjo Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“, o 5000 Eur prisidėjo projekto partneriai.

Kalnelio kaimo bendruomenė dėkoja Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei už pagalbą, vykdant šį projektą, ir projekto partneriams už finansinę paramą.

Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt