• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kalnelio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

Paskelbta: 2018-10-01 10:17:41

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ baigė įgyvendinti projektą „Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ materialinės bazės stiprinimas“. Projekto vertė 3276,94 Eur, iš jų 2906,94 Eur skyrė Žemės ūkio ministerija, o 370 eurų – Joniškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – plėsti kaimo bendruomenės veiklos galimybes ir efektyvumą, stiprinant materialinę bazę vietos gyventojų poreikiams tenkinti, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą. Projekto uždaviniai:  įsigyti kondicionierių-šilumos siurblį;  įsigyti fotoaparatą ir atminties kortelę; įsigyti renginių įgarsinimo įrangą;  įsigyti baldų;  įsigyti sporto inventorių;  skatinti gyventojų bendruomeniškumą, aktyvinti juos dalyvauti bendruomenės organizuojamuose kultūriniuose-sportiniuose renginiuose, šventėse, koncertuose ir talkose. Visi numatyti uždaviniai įgyvendinti ir bendruomenės nariai džiaugiasi projekto rezultatais.

Bendruomenės namų pastatas iki perdavimo bendruomenei pagal panaudą buvo gamybinės patalpos. Perdavus šį pastatą bendruomenei, pakeistas nekilnojamojo daikto teisinis statusas – kultūros pastatas. Bendruomenė, vykdydama veiklą, susiduria su patalpų problema: šaltuoju laikotarpiu neturi pilnai apšildomų patalpų, o vasarą – reikia jas vėsinti. Šiai problemai spręsti nutarta įsigyti kondicionierių/šilumos siurblį. Įsigijus šį kondicionierių/šilumos siurblį, bendruomenės namai tapo jaukesni, praktiškesni ir patrauklesni vietos gyventojų poreikiams tenkinti.

Bendruomenės projekto veiklų viešinimui ir organizuojamų kultūrinių renginių akimirkų įamžinimui reikalingas fotoaparatas, kad būtų galima kokybiškai fotografuoti ir sukurti nuotraukų, kurios būtų skirtos bendruomenės kuriamai istorijai metraščio knygoje ir bendruomenės laikraščio „Piliakalnio aidai“ leidybai.

Kadangi bendruomenės teritorijoje nėra jokios kultūros-švietimo įstaigos, bendruomenė ugdo gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi bendruomenės gerove, vykdo kaime švietėjišką veiklą, organizuoja gyventojų laisvalaikį ir užimtumą. Bendruomenės organizuojami renginiai gyventojų yra laukiami ir aktyviai lankomi. Organizuojant renginius nuolat susiduriama su renginių įgarsinimo problema. Šios įrangos nuomai neturime lėšų, o dažnai ir galimybių. Dažniausiai renginiai vyksta kaimo parko estradoje, todėl renginių įgarsinimo įranga buvo labai reikalinga ir dabar bendruomenė ją jau turi.

Bendruomenės organizuojamuose įvairiuose susitikimuose, renginiuose ir šventėse bendruomenės namuose susirenka daug kaimų gyventojų, todėl dažnai trūksta baldų (stalų ir kėdžių) ir organizatoriai turi juos susivežti iš savo namų. Ir tada būna tokia suneštinių baldų įvairovė, kad net sunku juos sudėti salėje. Nuo šiol bendruomenė turi 2 sulankstomus ir  6 stacionarius stalus, 10 sulankstomų ir 25 ISO kėdes.               

Bendruomenė atlieka ir prevencinį darbą, įtraukdama į savo veiklą jaunimą, rūpinasi jų užimtumu ir laisvalaikiu. Kaimų jaunimas renkasi bendruomenės namuose, klausosi muzikos, patys organizuoja „protmūšius“, šaškių ir šachmatų  turnyrus, diskotekas. Apklausos metu jaunimo atstovai pasiūlė įsigyti sportinį stalo futbolą.  Jaunimo pageidavimas buvo išgirstas ir stalo futbolas įsigytas.

Šis įgyvendintas projektas reikšmingas tuo, kad jo rezultatais galės naudotis ne tik bendruomenės nariai, bet ir kiti Kalnelio kaimo bendruomenės teritorijoje gyvenantys gyventojai. Vienas iš svarbių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas – bendruomenės nariai ir gyventojai, turėdami atnaujintą bendruomenės materialinę bazę, dažniau susiburs ir naudosis jos teikiamomis galimybėmis, aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje. Projekto įgyvendinimo metu įgytas turtas bus prieinamas visiems bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų gyventojams. Įgytu turtu bendruomenės nariai ir aplinkinių kaimų gyventojai galės naudotis ne tik renginių metu, bet kitu metu kaip patrauklia poilsio ar laisvalaikio praleidimo vieta. Informacija apie šių paslaugų prieinamumą viešai bus skelbta visiems bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų gyventojams.

Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt