• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kalbėtasi apie VPS įgyvendinimą

Paskelbta: 2018-12-12 16:13:20

Gruodžio 12-ąją įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija, kurioje dalyvavo kaimyninių rajonų Akmenės, Kelmės, Šiaulių, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai.

Susirinkusius pasveikino Joniškio rajono savivaldybės vicemerė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narė Vaida Aleknavičienė, Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė.

Apie savo veiklos rezultatus, problemas, aktualijas pasisakė visų konferencijoje dalyvaujančių vietos veiklos grupių atstovai. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė apžvelgė Joniškio VVG veiklos rezultatus: įgyvendinant Joniškio VVG Vietos plėtros strategiją jau paskelbta 16 kvietimų, į kuriuos buvo gauta 53 paraiškos. Iš jų 17 nevykdoma arba nebus vykdoma – atsiėmė pareiškėjai arba nepakako pinigų. Baigta įgyvendinti 11 projektų, šiuo metu vykdomi 7 projektai, 24 yra vertinami.

Diskutuota apie visoms vietos veiklos grupėms aktualius klausimus: ar verta atsiimti ir patiems vertinti paraiškas, kurių vertinimo trukmė Nacionalinėje mokėjimo agentūroje yra peržengusi visus terminus, kokia paraiškų atsiėmimo tvarka, kaip bus pasidalinta atsakomybė, kada VVG gaus vertinimo metodiką. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas dalinosi naujienomis iš darbo grupės dėl vietos projektų administravimo taisyklių keitimo.

Kalbėta, tartasi kitais vietos veiklos grupėms aktualiais Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt