• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kaimo bendruomenėms skirta nacionalinė parama

Paskelbta: 2020-05-25 10:22:04

2020 m. pradžioje Žemės ūkio ministerija pakvietė Lietuvos kaimo bendruomenes teikti paraiškas ir prašyti nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Joniškio rajono kaimo bendruomenės kiekvienais metais naudojasi šia galimybe. Mūsų žiniomis šiemet paraiškas dėl nacionalinės paramos teikė 13 Joniškio rajono bendruomenių.

Paskelbta informacija apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikti paramos paraiškų vertinimo rezultatus pirmajai ir antrajai veiklos sritims. Džiugu, kad visos joniškiečių teiktos paraiškos šioms veikloms yra gerai įvertintos, nors lėšų užteko ne visiems.

Pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ parama skirta:

    - Ziniūnų kaimo bendruomenės „ Obelėlė“ projektui „Mums gera čia“;

    - Jankūnų kaimo bendruomenės projektui „Atsinaujiname!“;

    - Bendruomenės "Beržininkai" projektui „Bendruomenė "Beržininkai" pastato patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“

Pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“ parama skirta:

    - Skaistgirio miestelio bendruomenės projektui „Patraukli aplinka - darni bendruomenė“;

    - Daunoravos kaimo bendruomenės projektui „Lauko estrados įrengimas Daunoriškės kaime“;

    - Reibinių kaimo bendruomenės projektui „Saugi aplinka aktyviam poilsiui“.

Sveikiname, linkime sklandaus darbo projektų įgyvendintojams!

Trečiosios veiklos srities, pagal kurią remiamas bendruomeniškumą kaime skatinančių ir tradicinių renginių organizavimas, rezultatai bus skelbiami artimiausiu metu. Pagal šią veiklos sritį paraiškas yra pateikę 5 Joniškio rajone veikiančios bendruomenės.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt