• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kaimo bendruomenėms - nacionalinė parama

Paskelbta: 2022-02-23 09:58:35

Nuo vasario 17 d. iki kovo 21 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai.
Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 1,1 mln. Eur. Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

  •     kaimo bendruomenių materialinei bazei sukurti ir (arba) stiprinti
  •     kaimo vietovių viešosioms erdvėms sutvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams
  •     mokomiesiems vizitams arba tradiciniams renginiam, renginiams, skirtiems Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginiams Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizuoti

2022 metų taisyklėse yra pokyčių, skaitykite jas atidžiai.

2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės: http://inx.lv/67GA

Dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu instrukcija: http://inx.lv/6iQg


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt