• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Joniškio VVG skirtas papildomas 133 365 Eur finansavimas

Paskelbta: 2020-06-15 13:26:27

Birželio 10 d. įvyko ŽŪM Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame apžvelgti LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai.
Tarpinio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.
Projektų atrankos komiteto posėdis ir jo sprendimai itin aktualūs Joniškio VVG, pasiekusiai labai gerų rezultatų įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.

Visų pirma, įvertinus rezultatus, "atšildyta" VPS įgyvendinimo paramos sutartyje rezervuota 20 proc. paramos lėšų suma, skirta įgyvendinti VPS. Iš šių lėšų jau paskelbtas 18 kvietimas teikti vietos projektus, neužilgo bus skelbiami ir kiti kvietimai.

Itin džiugu, kad Joniškio VVG bus papildomai skirta 133 365 EUR suma. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. Puikiais VPS įgyvendinimo rezultatai Joniškio VVG įrodė, kad yra verta šių lėšų.
Papildomai skiriamas finansavimas - daugiau galimybių vietos projektų vykdytojams, ženklesnis prisidėjimas prie mūsų krašto gerovės kūrimo.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt