• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Įvyko VVG konferencija

Paskelbta: 2016-11-28 16:15:10

Lapkričio 23-ąją įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija. Susirinkusius VVG narius bei svečius sveikino VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė.

Savo įžvalgomis pasidalino konferencijoje dalyvavę UAB „Verslo strategija" konsultantai: Vytautas Pranas Mickus supažindino su bendra Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo situacija Lietuvoje, o Jūratė Čiuknaitė pateikė pastebėjimų apie Vietos projektų įgyvendinimo taisykles.

VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė apžvelgė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijas. Žemės ūkio ministerijos patvirtintos Vietos projektų administravimo taisyklės suteikia konkretesnes gaires būsimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Nijolė Valuckienė ypač akcentavo taisyklių nuostatas, kurios iš esmės skiriasi nuo taikytų ankstesniame laikotarpyje.

Rimantė Misiūnienė kalbėjo apie LEADER principų taikymą Joniškio VVG teritorijoje 2016 metais. Laikydamasi partnerystės principo ir siekdama geriausių rezultatų, VVG siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios. Integruoto požiūrio principas įpareigoja ieškoti galimybių, kad gyventojų poreikiai, kurių nepajėgi tenkinti VVG, būtų įgyvendinami iš kitų fondų, kitų šaltinių lėšomis. Aktyviai ieškota paramos iš kitų šaltinių, projektų idėjos derinamos su kitų fondų teikiamomis finansavimo galimybėmis. 2016 metais Joniškio VVG teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos sėkmingai naudojosi Kultūros tarybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos teikiama finansine parama savo veiklai vystyti.

Apie VPS įgyvendinimo eigos bei rezultatų ir kitos aktualios informacijos viešinimą Joniškio VVG internetinėje svetainėje kalbėjo Dalia Motik. Ji ragino VVG narius dalintis savo naujienomis ir išnaudoti VVG internetinę svetainę veiklos viešinimui.

Konferencijos dalyvių nuotaiką skaidrino Rudiškių romansų grupės atliekamos dainos, Mato Slančiausko progimnazijos vaikų šokių kolektyvas, vadovaujamas Sandros Paulavičienės.

Kasmetinė viešinimo konferencija – puiki proga susiburti, išgirsti bei aptarti aktualijas, padiskutuoti rūpimais klausimais bei šiltai pabendrauti.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt