• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Įvyko visuotinis susirinkimas

Paskelbta: 2019-12-05 12:59:31

2019 m. gruodžio 4 d. įvyko Joniškio VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo renkamas naujas VVG valdybos narys. Būtinybė rinkti naują narį iškilo todėl, kad  Inga Karbauskienė, VVG valdyboje buvusi kaip NVO sektoriaus atstovė, vasarą pradėjo dirbti Joniškio rajono savivaldybės mero patarėja, o tai yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybė. Asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui.
Nauja Joniškio VVG valdybos nare iš dviejų kandidatų susirinkimas išrinko Juodeikių kaimo bendruomenės pirmininkę Eglę Ginkuvienę.
Susirinkime taip pat buvo patvirtinti pareiginės algos koeficientai VVG administracijos vadovei ir darbuotojams.
Sveikiname naują valdybos narę Eglę Ginkuvienę.Nuoširdžiai dėkojame Ingai Karbauskienei už aktyvų dalyvavimą VVG valdybos darbe. Dėkojame visiems VVG nariams, dalyvavusiems susirinkime.


2019-12-04 visuotinio Joniškio VVG narių susirinkimo protokolas Nr. 28


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt