• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įvyko visuotinis narių susirinkimas

Paskelbta: 2021-06-09 13:03:31

Birželio 8 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Pritarta Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui, apsvarstyta ir patvirtinta 2020 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, patvirtinta veiklos programa 2021 metams, išrinkta naujos sudėties revizijos komisija.
VVG pirmininke naujai kadencijai vienbalsiai išrinkta Nijolė Valuckienė.
Išrinkta naujos sudėties Joniškio VVG valdyba.
Aptarti kiti klausimai.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių 2021-06-08 visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 31.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt