• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įvyko projekto "Vaikai užauginti" viešinimo konferencija.

Paskelbta: 2018-12-12 15:28:33

Gruodžio 6 d. vyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vykdomo projekto "Vaikai užauginti" viešinimo konferencija. Į ją susirinko VVG nariai,  kaimo bendruomenių atstovai, projekto dalyviai, visuomenė.

Susirinkusius pasveikino Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė. Ji trumpai apžvelgė Joniškio VVG vykdomus projektus: įgyvendinant Vietos plėtros strategiją jau paskelbta 16 kvietimų, į kuriuos buvo gauta 53 paraiškos. Baigta įgyvendinti 11 projektų, šiuo metu vykdomi 7 projektai, 24 yra vertinami.

Tačiau didžiausias dėmesys konferencijoje skirtas Europos socialinio fondo finansuojamam projektui „Vaikai užauginti“. Jį pristatė projekto koordinatorė Loreta Česnauskienė, o taip pat ir projekto dalyviai, pasakoję savo patirtis dalyvaujant savanoriškoje veikloje.

Žagarietė Sandra Budriuvienė, kartu su vyru Stasiu Budriu savanoriaujanti Žagarės socialinių paslaugų centre pasidžiaugė, kad pavyko susibendrauti su vaikais, kad jie laukia savanorių ateinant.

Emilija Kvedarienė, savanoriškai dirbusi Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje pasakojo vasaros patirtis: "atsisveikinu su namiškiais, pasiimu bulvių tarkavimo mašinėlę ir išvykstu plenere dalyvaujančių dailininkų maitinti". Smagūs prisiminimai!

Irena Zenterekova šiuo metu savanoriauja Linkuvos socialinės globos namuose. Savanorystę ji mato kaip galimybę geriau pažinti kitas socialines grupes. Tai galimybė gyventi duodant ir gaunant – šypseną, įgytą pasitikėjimą, apsikabinimą.

Rimantė Misiūnienė savanorišką veiklą vykdo Jurdaičių socialinės globos namuose. „Ten gyvenantys labai jaučia kitą žmogų. Iš pradžių tenka nugalėti tam tikrą įtampą, kol ateina supratimas, kad esame vieni kitiems reikalingi“,- sako ji. O klausimas, ar dar ateisi kitą kartą suspaudžia širdį, padeda suprasti, kad laikas skirtas bendravimui yra svarbiau, nei kokie nors namuose nepadaryti darbai.

Apie savanorystės sampratą, idėją, naudą kalbėjo Šiaulių savanorių centro koordinatorė Giedrė Brazlauskaitė. Pasisakė ir savanorius priimančių organizacijų atstovai. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė pasidžiaugė, kad šio projekto dėka savanorystė įžengė į Joniškį, iki tol apie tokį reiškinį tekdavo tik išgirsti ar skaityti, kad jis vyksta kažkur... kitur. „Konkreti pagalba konkretiems darbams“,- taip ji apibendrino savanorių veiklą muziejuje.

Žagarės bendruomenės „Veidė“ pirmininkė Diana Sičiovienė prisiminė vasarą, kai ruošiantis Vyšnių festivaliui bendruomenei teko užduotis pagaminti 5 metrų aukščio aukščio kaliauses. Buvo ne taip lengva pasakyti savanoriui, kad laukia darbas, kurio niekas kitas atlikti nenori, tačiau rezultatas pradžiugino, buvo smagu, kad per šventę būtent prie tų kaliausių visi norėjo fotografuotis.

Gaižaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Laimutė Petkauskienė pakvietė savanoriauti į savo bendruomenę.

Atviro jaunimo centro atstovas Darius Šulčius kalbėjo, kad savanoriai jiems nėra naujiena, centre jų yra buvę ne vienas, tačiau priimti tuos, kurie jau užauginę vaikus irgi buvo savotiškas iššūkis, sėkmingai išspręstas. Atviras jaunimo centras dar laukia vieno vyresnio amžiaus savanorio.

Projekto dalyvė Rita Samienė, trumpai prisiminusi vasaros savanoriavima vaikų globos namuose, pasidžiaugė įdomiomis paskaitomis, kurios, anot jos, yra „aukso vertės“. Paskaitos apie konservavimą ją uždegė rauginimo idėjomis. „Tiek visko raugiau, kad pritrūkau indų“,- sakė. Ir Rita Samienė, ir Vilija bei Rimas Arlauskai ypač džiaugėsi paskaitomis „Mane įdarbina daržas“, kurias vedė dr. Algirdas Amšiejus. „Atsivėrė akys, supratau, kodėl neužaugo kopūstai, ar į ką žiūrėti, ką klausinėti nuėjus į turgų pirkti sodinukų“.

Apie tai, kokios kitais metais planuojamos projekto „Vaikai užauginti“ veiklos, kalbėjo projekto koordinatorė Loreta Česnauskienė.

Vyko diskusijos, neformalus bendravimas, dalijimasis ateities planais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt