• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įvyko Kirnaičių kaimo bendruomenės susirinkimas

Paskelbta: 2017-03-29 09:33:45

2017 metų kovo 25 dieną Joniškio rajono, Kirnaičių  kaimo kultūros namuose įvyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis Kirnaičių kaimo bendruomenės susirinkimas. Jau daug metų gražia tradicija tapo bendruomenės narių sveikinimas, kurie per ataskaitinį laikotarpį šventė savo asmeninius jubiliejus. Tokių šiemet būta dešimt. Pagerbti ir Anapilin išėję bendruomenės nariai bei kaimo gyventojai.

Kirnaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Ladukas susirinkimo pradžioje išsakė mintis apie bendruomenės veiklos viziją. Svarbiu akcentu tapo mintis, kad bendruomenės nariai visgi turėtų aktyvinti savo darbą bendruomenės labui, tai yra – siekiamybė, kad žmonės patys, be kieno nors postūmio, turėtų teikti bendruomenės veiklinimo idėjas, prisidėti konkrečiais darbais be papildomų prašymų ir suvokti, kad šis darbas nebus vertinamas materialiomis vertybėmis. Kaimo infrastruktūros tobulinimas, kultūrinės, sportinės veiklos tęstinumas ir suvokimas, kad bendruomenė gyvena gražesnėje, šviesesnėje aplinkoje - tai turėtų būti pats didžiausias atlygis bendruomenės nariams už jų visuomeninę veiklą.

Pirmininkas K. Ladukas pateikė 2016 metų Kirnaičių kaimo bendruomenės veiklos ataskaitą. Joje buvo akcentuojami nuveikti konkretūs darbai, tai yra projektinės veiklos, įsigytas materialinis turtas bei kaip buvo panaudotos visos finansinės lėšos. Ataskaitos metu pirmininkas pasidžiaugė, kad gerai surenkamas bendruomenės narių mokestis, kuris ženkliai prisideda prie bendruomenės biudžeto, gautas finansavimas iš SADM ir įgyvendintas projektas jubiliejiniam rajono kaimo bendruomenių festivaliui, pasidžiaugta ir padėkota visiems rėmėjams, kurie prisideda materialiai arba savo neatlygintinu darbu.

Kalbėdamas apie kasmetinį, jau tradiciniu tapusį renginį - rajono kaimo bendruomenių festivalį, pirmininkas informavo, kad šiais metais tikimąsi surengti tarptautinį festivalį. Toks pokytis įvyko, nes Joniškio rajono savivaldybės taryba, jos vadovai nusprendė vertinti šį festivalį neprioritetiniu ir neskyrė jam nei dėmesio, nei lėšų. Pirmininkas pabrėžė, kad tai naujas iššūkis, tačiau galbūt būtinas tam, kad šis renginys taptų dar didesnis ir patrauklesnis. Susirinkusius patikino, kad tradiciškai, birželio pradžioje, antrą savaitgalį, šis renginys įvyks.

Susirinkimo metu buvo perrinktas Kirnaičių bendruomenės pirmininkas, juo tapo Kęstutis Ladukas, bendruomenei vadovaujantis nuo 2005 metų, taip pat patvirtinta bendruomenės taryba, išrinkta nauja revizinė komisija.

Susirinkime dalyvavo ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės – Rimantė Misiūnienė ir Nijolė Valuckienė. Joniškio VVG pirmininkė N. Valuckienė bendruomenės nariams papasakojo apie numatomus ir vykdomus projektus, informavo apie Joniškio rajono vietos veiklos grupės veiklą. Rimantė Misiūnienė savo pasisakyme apgailestavo, kad Joniškio rajono savivaldybės valdžia mažai skiria dėmesio bendruomenėms, tradiciniais tapusius masinius renginius ignoruoja. Abi tarybos narės palinkėjo naujai išrinktam pirmininkui kantrybės ir stiprybės kasdieniuose darbuose, o susirinkusiems – ir toliau likti tokiais patriotiškais savo kraštui ir bendruomenei.

Visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo pabaigoje, bendruomenės narius linksmino Meškuičių kultūros centro saviveiklininkai, suteikdami daug malonių akimirkų, atlikdami savo koncertinę programą. 
 

Kirnaičių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt