• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įvyko Joniškio VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Paskelbta: 2017-11-27 11:30:49

Lapkričio 23 d. susirinkusi Joniškio VVG valdyba posėdžiavo kaip vietos projektų atrankos komitetas. Dalyvavo 8 komiteto nariai bei vietos projekto pareiškėjas. Nuotoliniu budu (per skype) komiteto posėdį stebėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros  vyr. specialistės Kristina Kielaitė - Talaikė ir Natalija Šukeloic.

Susisirinkę komiteto nariai pirmiausia pasitvirtino Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą. Nutarta iš dalies pakeisti Vietos projektų administravimo taisyklėse esančią nuostatą, kad apie projektų atrankos komiteto posėdį jo nariai turi būti informuojami paštu ir įteisinti galimybę, kad informacija taip pat gali būti siunčiama elektroniniu paštu.

Komitetas diskutavo ir priėmė sprendimą dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 metu gautų vietos projektų paraiškų savrstymo ir paramos skyrimo.

Šiam kvietimui buvo gautos dvi vietos projektų paraiškos, tačiau vienas iš pareiškėjų nepateikė galutinės paraiškos, akivaizdu, lėšos jam nebuvo skirtos.

Posėdyje buvo priimtas sprendimas skirti lėšas projekto "Žiurkiermis – aktyvaus laisvalaikio ir pramogų parkas" įgyvendinimui. Vietos projekto paraišką pateikė Žiurių kaimo gyventojas Arūnas Činčys.

Posėdžio protokolo nutariamoji dalis


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt