• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įvyko Joniškio VVG konferencija

Paskelbta: 2017-12-01 13:02:31

Lapkričio 30-ąją įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės metinė konferencija.

Bendrą vietos plėtros strategijų įgyvendinimo situaciją Lietuvoje apžvelgė dr. Vytautas Mickus, kuris daug metų bendradarbiauja su skirtinguose Lietuvos regionuose veikiančiomis vietos veiklos grupėmis, yra Leader priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupės narys. Jis pasidžiaugė Joniškio rajone veikiančių kaimo bendruomenių sutelktumu, aktyvumu. Tačiau apgailestavo, kad Lietuvoje vietos plėtros strategijos, kurių įgyvendinimas turėjo prasidėti 2014 metais, kol kas tebėra starto pozicijose: įgyvendinimą stabdo ilgai užtrukęs administravimo taisyklių rengimas Žemės ūkio ministerijoje, daugkartinis jų nuostatų keitimas ir nepagrįsti reikalavimai, keliami pareiškėjams.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė pasidalino Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis 2017 metais. Pavasarį buvo paskelbti du kvietimai teikti paraiškas vietos projektams pagal priemones ir veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti, parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir NVO ekonominės veiklos skatinimas.

Gauta 11 vietos projektų paraiškų pirmajam kvietimui (dabar likę 7) ir 2 antrajam kvietimui (dabar likusi 1). Joniškio VVG administracijos darbuotojos pradėjo vertinimo procedūrą, kuria vadovaujantis dėl tam tikrų duomenų buvo kreiptasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Deja, atsakymai iš NMA į gegužės mėnesį pateiktus klausimus buvo gauti tik rugpjūčio mėnesį, todėl vertinimo procesas labai užsitęsė. Dėl antrojo kvietimo metu pateiktų paraiškų sprendimą jau yra priėmęs VVG Projektų atrankos komitetas, tuo tarpu dėl pirmojo kvietimo metu gautų paraiškų vis dar tęsiasi vertinimo rezultatų derinimas su NMA.

2017 m. VVG vykdė ir kitus darbus – rengė ir derino Finansavimo sąlygų aprašus kitiems kvietimams, organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams, informacinius renginius seniūnijose, dalyvavo ŽŪM, NMA rengiamuose seminaruose, kitų Lietuvos VVG renginiuose.

Joniškio VVG projekto administratorė Rimantė Misiūnienė kalbėjo apie savanorystę Joniškio VVG teritorijoje: pasidžiaugė, kad kaimo bendruomenėse savanoriškais pagrindais yra nuveikiami reikšmingi darbai, o tai yra pati gražiausia dovana Lietuvai.

Viešųjų ryšių specialistė Dalia Motik supažindino su Joniškio VVG pateiktomis projektų paraiškomis, kurių vertinimas vis dar vyksta. Joniškio VVG yra pateikusi teritorinio bendradarbiavimo projekto paraišką „Palankios aplinkos turizmo plėtrai kūrimas taikant LEADER metodą skirtinguose Lietuvos regionuose“. Projektą planuojama įgyvendinti bendradarbiaujant su Utenos regiono vietos veiklos grupe ir Utenos miesto vietos veiklos grupe. Kaip projekto partneriai Joniškio VVG yra susitarę dalyvauti Utenos RVVG parengtame tarptautiniame projekte „Nepelnytai užmiršti“, kurio tikslas yra  naudojantis inovatyviomis veiklomis ir metodais  iš naujo atrasti ir pažinti asmenybes ir vietoves, kurios išugdė mūsų  šalių kultūroms žymius žmones, ir kurie dėl vienų ar kitų priežasčių buvo nepelnytai užmiršti.

2017 metais Joniškio VVG yra pateikusi atnaujintą projekto „Vaikai užauginti“ paraišką Europos socialinio fondo agentūrai pagal priemonę 54+.

Konferencijoje dalyvavo Joniškio VVG nariai, valdybos nariai, kaime veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, seniūnai. Dalyvius maloniai nustebino konferencijos vieta – restoranas „Audruvis“, pasižymintis išskirtine aplinka. Pasak VVG pirmininkės Nijolės Valuckienės, norėjosi ne tik supažindinti su aktualijomis, bet ir padėkoti ištikimiems Joniškio VVG bičiuliams ir bendražygiams, kurių pilietiškumas, optimizmas, palaikymas yra labai svarbus ir padeda siekti numatytų tikslų.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt