• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Įspūdžiai iš LEADER konferencijos

Paskelbta: 2016-09-28 09:47:34

2016 m. rugsėjo 22–23 dienomis Molėtų rajone viešbučio ,,ORO Dubingiai“ konferencijų centre, vyko Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuojama konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“, kurioje dalyvavo vietos veiklos grupės, verslo ir mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai.

Joniškio rajoną atstovavo VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė ir valdybos narė Diana Užkuraitienė.

Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pabrėžti LEADER programos sėkmę. Tai programa, kuri skatina 3 sektorių - nevyriausybinio, verslo ir vietos valdžios - bendradarbiavimą partnerystės principu steigiant vietos veiklos grupes ir aktyviai dalyvaujant jų veikloje.

Forumo moderatorius, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka ragino dirbti kartu, nes tik tada mes galime nuveikti daugiau, nueiti toliau.

Europos Komisijos atstovas Felix Lozano Gallego pabrėžė, kad esmė - ne įsisavinti pinigus, bet pasiekti norimus rezultatus, įkurti darbo vietas. LEADER programa yra arčiausiai kaimo žmonių, Europos sąjungoje gyvuojanti jau 25 metus. Tai geriausias įrankis vietos problemoms spręsti bei siekti inovatyvių sprendimų.

Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro koordinatorė Lietuvai Gaya Ducceschi forume analizavo LEADER svarbą kaimo plėtros programose, pažvelgė į Lietuvos VVG pasiekimus kitų ES šalių VVG kontekste, gyrė lietuvius už vykdomus įdomius projektus ir linkėjo puikių rezultatų.

Šalies VVG gali pasinaudoti ne tik Lietuvos kaimo plėtros programos galimybėmis, bet ir kitais finansavimo šaltiniais. „ES Baltijos jūros regiono strategija, jungianti aštuonias valstybes, gali atverti vietos veiklos grupėms platesnius horizontus ir sukurti papildomą platformą bendradarbiauti", - sakė šios strategijos nacionalinė koordinatorė Raimonda Liutkevičienė.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė  apžvelgė naująsias kaimo vietovių ir dvisektorių vietos plėtros 2014-2020 m. strategijas ir  papasakojo, kokių rezultatų VVG tikisi pasiekti.

Kaišiadorių vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė forume pasidalijo gerąja LEADER ir vietos veiklos grupių patirtimi ateičiai. Pasak jos, labai svarbu kompromisai ir diskusijos, kitų šalių patirtis. „Būtina bendrauti ir bendradarbiauti.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis kalbėjo apie naujų darbo vietų kūrimo svarbą . Jis akcentavo, kad ES pinigai turi ne tenkinti momentinius poreikius, bet kurti perspektyvą. Būtent darbo vietų kūrimas ir yra šios perspektyvos rodiklis. Aptaręs darbo rinkos procesų pokyčius, profesorius pastebėjo, kad LEADER sukuria milžiniškas galimybes bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvoms. „Turite visas galimybes, dabar tik atsakingai pasinaudokite jomis“, – ragino pranešėjas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Ritos Žemaitytės-Tack pabrėžė, kad, lyčių lygybės indeksas Lietuvoje yra žemesnis nei ES vidurkis. Įgyvendinamos vietos plėtros strategijos galime padėti didinti dirbančių moterų skaičių, skatinant vienodą vyrų ir moterų ekonominę nepriklausomybę.

Forumo metu vykusiose diskusijose akcentuotas jaunimo trūkumo kaime, darbo vietų ir socialinio verslo kūrimo kaime bei kiti kaimo bendruomenėms aktualūs klausimai. Renginio pabaigoje viceministras S. Cironka vietos veiklos grupių atstovams įteikė po simbolinę dovaną - obelaitę, kurių vaisių bus laukiama po septynerių metų. O renginio dalyviams  palinkėjo, kad išklausyti pranešimai, įgytos žinios, kitoks požiūris, diskusijos suteiktų naujų idėjų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.

Diana Užkuraitienė


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt