• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dėkojame dalyvavusiems visuotiniame narių susirinkime

Paskelbta: 2021-03-17 13:35:46

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturėjomeme galimybės sukviesti VVG narių į visuotinį narių susirinkimą, nors 2021 m. kovo 9 d. baigiasi VVG pirmininkės 4 metų kadencija. Joniškio VVG valdybai nutarus, visų VVG narių buvo prašome pareikšti nuomonę dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra bei dėl įgaliojimų Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkei pratęsimo iki 2021 m. liepos 15 d..
Dėl abiejų darbotvarkės klausimų vyko VVG narių diskusijos elektroniniais laiškais.
Susirinkime dalyvavo 40 VVG narių. Balsų dauguma sprendimams pritarta.
Nuošidžiai dėkojame visiems už dalyvavimą, nuomonių išsakymą ir balsavimą.
VVG pirmininko rinkimai įvyks, kai į renginį patalpose arba lauke bus leidžiama rinktis ne mažiau nei 66 asmenims - tiek yra VVG narių.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt