• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dar 200 000 eurų vietos projektams

Paskelbta: 2022-11-21 10:55:56

Gera žinia: 2022 m. lapkričio mėn. patvirtintas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimas. VPS pasipildė dar 200 000 eurų, skirtų vietos projektams.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad po NMA atlikto VPS rezultatyvumo vertinimo Joniškio VVG pateko tarp atrinktų 15 vietos veiklos grupių, kurioms suteikta galimybė įgyvendinti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus.

Pasitarus su VVG valdyba ir pritarus visuotiniam narių susirinkimui, nutarta papildomas lėšas skirti investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ papildyta 3 veiklos sritimi: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“, (LEADER-19.2-7.3). Prie papildomai gautų lėšų pridedami iš kitos priemonės likę 12 000 eurų, todėl bendra šiai priemonei skirta lėšų suma yra 212 000 eurų. Maksimali parama vienam projektui galės siekti 106 000 eurų, paramos lyginamoji dalis iki 80 procentų.
Pagrindinės investicijos, kurioms teikiama parama bus skirtos  pastatams ir viešosioms erdvėms kurti bei tvarkyti, pasitelkiant inovatyvius sprendimus, skaitmenines technologijas, efektyviai panaudojant vietos infrastruktūrą, užtikrinant jos tvarumą ir daugiafunkciškumą, o taip pat diegiant aplinkai draugiškus sprendimus tvariam ir įtraukiam viešų erdvių ir būtinos infrastruktūros plėtojimui.

Projekto rezultatai turės būti realiai pamatuojama nauda kaimo vietovei, o ne individualiems subjektams.
Šiuo metu Joniškio VVG darbuotojai rengia finansavimo sąlygų aprašą. Jis bus derinamas su Joniškio VVG valdyba, Nacionaline mokėjimų agentūra. Kvietimą teikti projektus  pagal veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“ planuojame skelbti 2023 metų I ketvirtyje.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt