• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Seminare pristatyti teisės aktų projektai

Paskelbta: 2017-06-05 13:51:27

2017 m. birželio 2 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik ir Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“.

Pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas prasidėjo daugiau nei prieš metus, tačiau kai kurie jų administravimą reglamentuojantys teisės aktai vis dar rengiami arba keičiami. Yra parengtas ir užregistruotas taip pat ir VPS administravimo taisyklių pakeitimas, kuris įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.. Pranešėja supažindino su bendra VPS administravimo modelio schema, apsistodama ties kiekvienu žingsneliu ir jį komentuodama. Užsiminė, kad „jau ir strategijų pakeitimų reikės, nes jos nustojo būti aktualios“.

Joniškio VVG teritorijos pareiškėjams svarbu žinoti, kad vietos projektai, kurių paraiškos yra surinktos jau dabar, iki pat įgyvendinimo pabaigos bus administruojami pagal kvietimų paskelbimo metu galiojančias taisykles.

Antrasis seminaro pranešimas - socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, projekto pristatymas.

Pasaulio praktika rodo, kad socialinis verslas geriausiai vystosi NVO sektoriuje, nes NVO turi tinkamą mąstymą. Valstybė veikia globaliai, ir prie socialinio verslo vystymo gali prisidėti sukurdama tinkamą aplinką, o konkrečias konkrečių žmonių problemas geriausiai mato ir spręsti gali bendruomenė. Pranešime buvo aptarti galimi socialinio verslo vykdytojai, socialinio verslo modeliai, kriterijai, finansiniai aspektai. Atsiranda problema, kaip tinkamai suplanuoti ir įvertinti numatomą socialinio verslo poveikį, kad būtų maksimaliai eliminuotas subjektyvumo elementas. Ministerija siekia sukurti įrankį - skaičiuoklę, prieinamą tiek pareiškėjams, tiek vertintojams, kuriuo naudojantis būtų galima išmatuoti numatomą socialinio verslo poveikį.

Parengus socialinio poveikio matavimo metodikos ir skaičiuoklės projektus taip pat planuojami mokymai dėl šių įrankių naudojimo, tuo pačiu metu bus pristatoma ir darbo vietos apskaičiavimo metodika. Šie seminarai planuojami rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt