• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dalyvauta Žemės ūkio rūmų Kaimo reikalų komiteto posėdyje

Paskelbta: 2016-08-16 12:56:10

2016 m. rugpjūčio 10 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė dalyvavo  Žemės ūkio rūmų Kaimo reikalų komiteto posėdyje. Pagrindinis posėdžio darbotvarkės klausimas:  Kaimo tinklo 2016-2020 metų veiksmų programos pakeitimų aptarimas.

Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa reglamentuoja 2014–2020 metų Tinklo tikslus, struktūrą, narystę Tinkle, veiklas, Veiksmų programos ir šią programą įgyvendinančių periodinių veiksmų planų, 2016–2020 metų Tinklo komunikacijos plano rengimą ir šį planą įgyvendinančių periodinių komunikacijos planų, įgyvendinimą ir finansavimą, Tinklo veiklos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Lietuvos kaimo tinklas įkurtas 2008 m. vadovaujantis Europos Tarybos reglamentu. Pagrindinis tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.

Specialieji Lietuvos kaimo tinklo tikslai glaudžiai susiję su Vietos veiklos grupių veikla: aktyvesnio dalyvavimo kaimo plėtros procesuose skatinimas, techninės pagalbos teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams teikimas ir kt.

Siekiant užsibrėžtų tikslų VVG apklausų būdu nustatytos aktualiausios mokymų temos, parengtos mokymų programos.

Posėdyje Kaimo Tinklo nariai teikė konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas dėl Kaimo tinklo 2016-2020 metų veiksmų programos. Nutarta kreiptis į Žemės ūkio ministeriją ir prašyti pateikti informaciją apie 2016 m. įgyvendintus/įgyvendinamus projektus, jų tikslus,uždavinius, pasiektus rezultatus ir patirtas išlaidas.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt