• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dalyvauta susitikime su kitų rajonų VVG

Paskelbta: 2017-03-23 09:49:06

Kovo 22 d. Tytuvėnuose (Kelmės raj.) vyko vietos veiklos grupių susitikimas aktualiems klausimams aptarti. Tradiciškai susitikime dalyvavo - Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Mažeikių rajonų VVG atstovai ir administracijos darbuotojai. Šį sykį dar prisijungė Telšių ir Plungės VVG.

Susitikime buvo diskutuojama apie situaciją vietos veiklos grupėse, aktualius klausimus ir problemas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės LEADER įgyvendinimu.
Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo situaciją, kaip sekasi įgyvendinti VPS, kas jiems šiuo metu aktualiausia, su kokiais iššūkiais susidūria. Vienos vietos veiklos grupė dar tik rengiasi skelbti kvietimus teikti paraiškas, tuo tarpu Kelmės, Joniškio ir Pakruojo VVG kvietimus jau yra paskelbę. Pradėjus gautų paraiškų vertinimą, akivaizdžiai išryškėja kvietimo dokumentacijoje įtvirtintų nuostatų taikymo problemos. Susitikimo dalyviai turėjo daug klausimų joniškiečiams, kaip jas spręsti.

Buvo aptartas VVG bendradarbiavimo projektų taisyklių projektas, kurį dar derina Žemės ūkio ministerijos ir VVG tinklo sudarytos darbo grupės. Deja, nagrinėjant šiuo metu paskelbtą bendradarbiavimo taisyklių projektą, tenka pripažinti, kad jis yra visiškai nepatrauklus, yra neaišku, kaip reikėtų siekti tikslų vadovaujantis nurodytais atrankos kriterijus, kaip reikėtų įgyvendinti kai kurias taisyklių nuostatas.

Susitikimo dalyviai diskutavo, kaip gerinti bendravimą tarp atskirų VVG ir Vietos veiklos grupių tinklo.

Reguliarūs regiono VVG susitikimai yra labai reikšmingi aktualijų aptarimui, bendrų klausimų sprendimui, nuomonių išgryninimui, pasidalijimui patirtimi. Į kovo 22-osios susitikimą pakvietė Kelmės VVG, o sekantį kartą susitiksime Raseinių VVG teritorijoje.

Nuo Joniškio VVG susitikime dalyvavo VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, administracijos darbuotojos Rimantė Misiūnienė ir Dalia Motik, VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė ir valdybos narys Kęstutis Eisinas.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt