• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Birželio 15 d. šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

Paskelbta: 2021-06-09 16:33:59

2021 m. birželio 15 d. 17.00 val. šaukiamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Jis vyks Ziniūnų kaimo bendruomenės namuose (Sodų g. 20, Ziniūnų k., Joniškio r.). 
Darbotvarkė:

1.  Dėl VVG valdybos nario rinkimo.

2.  Kiti klausimai.

Tuo atveju, jei į visuotinį narių susirinkimą (2021-06-15 17.00 val.) nesusirinks reikalingas VVG narių skaičius, vadovaujantis VVG įstatų 6.6 punktu ir LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 8 punktu, 2021 m. birželio 15 d. 17.15 val. adresu Sodų g. 20, Ziniūnų k., Joniškio r. (Ziniūnų kaimo bendruomenės namuose), šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Paaiškinimas: 2021 birželio 8 d. išrinkta valdyba atitinka VVG įstatus, bet vienas verslo atstovas neatitinka Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių 15.3.3 punkto. Kaip verslo atstovą išsirinkome savivaldybės tarybos narį, tačiau jis VVG valdyboje turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui.
Atsiprašome. Padaryta mūsų klaida, kurią gali ištaisyti tik susirinkimas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Susirinkimo metu prašome dėvėti apsaugines kaukes, laikytis karantino reikalavimų. Registracija prasidės 15  minučių iki renginio pradžios.

Susirinkimo metu gali būti fotografuojama VVG veiklos viešinimo tikslais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt