• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Joniškio VVG pirmininkė vykdė bado akciją

Paskelbta: 2021-04-30 10:36:25

Baigėsi 54 valandas trukusi Joniškio VVG pirmininkės Nijolės Valuckienės bado akcija prieš Joniškio VVG žlugdymą.
Tokių veiksmų pirmininkė ėmėsi norėdama atkreipti  visuomenės ir šalies žiniasklaidos dėmesį į tai, kaip, jos  nuomone, žlugdoma Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė į rajono kaimo bendruomenių infrastruktūrą ir verslą  padedanti pritraukti nemenką paramą.
Kovo 25-ąją rajono taryba iš  Joniškio VVG valdybos atšaukė anksčiau savo deleguotus atstovus jiems patiems prašant. Iškart po to prašyta deleguoti kitus atstovus, nes be jų neįmanoma įgyvendinti Vietos plėtros strategijos. Akcija pradėta tada, kai įsitikinta, kad balandžio 29 d. savivaldybės posėdžio darbotvarkėje nėra klausimo dėl atstovų delegavimo į Joniškio VVG valdybą.
Bado akcija susilaukė respublikinės ir vietinės žiniasklaidos dėmesio. 
Kalbėdamas žiniasklaidai, Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius viešai apkaltino Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę klestinčiu nepotizmu, neskaidrumu, kad lėšos skirstomos giminystės ryšiais susijusių asmenų, verslo ryšiais siejamų subjektų teikiamiems projektams, kad neleis vogti iš žmonių.
Atsakingai pareiškiame: dirbame skaidriai, sąžiningai, laikydamiesi įstatymų bei taisyklių.
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei nėra pareikšta jokių kaltinimų, įtarimų, priekaištų dėl pažeidimų nei iš teisėsaugos institucijų, nei iš VPS strategijos vykdymą kontroliuojančių institucijų.
Dėl mero Vitalijaus Gailiaus kaltinimo Joniškio VVG patiria didžiulę reputacinę žalą. VVG administracijos darbuotojai ir jų šeimų nariai jaučiasi apšmeižti ir patiria stresą.
Ar pasiektas pagrindinis akcijos tikslas, ar Joniškio VVG galės tęsti VPS įgyvendinimą, paaiškės netrukus.
Pasibaigus bado akcijai, Nijolė Valuckienė pasidžiaugė: visą laiką jautė VVG narių, kolegų iš kitų Lietuvos vietos veiklos grupių, VVG tinklo, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų, net ir nepažįstamų žmonių palaikymą. Kas geru žodžiu, kas vandens ar gėlių atnešė, kas šalia pastovėjo, paskambino, arba parašė žinutę. Dėkinga Joniškio policijai už geranoriškumą ir saugumo užtikrinimą. Nijolė Valuckienė: "Noriu padėkoti absoliučiai visiems!".


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt