• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Apžvelgti VPS bandomojo tarpinio vertinimo rezultatai

Paskelbta: 2019-12-16 16:41:19

Gruodžio 10 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir projekto administratorė Rimantė Misiūnienė dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovais.

Pagrindinį susitikimo pranešimą – „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai, pasiūlymai dėl rezervų paskirstymo principų ir vertinimo proceso organizavimo“,- skaitė Neringa Viršilienė, ESTEP partnerė, Vertinimo grupės vadovė.

Yra numatyta, kad 2020 metais bus atliekamas visų Lietuvos vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas, ir likusios VPS lėšos bus skiriamos tik pasiekusioms pakankamus rezultatus. 2019 metais vyko bandomasis tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas. Vertintos 4 VPS, tarp jų ir Joniškio VVG VPS. Bandomųjų tarpinių vertinimu metu vertinta VPS įgyvendinimo pažanga nuo VPS įgyvendinimo pradžios iki 2018-12-31.

Nors vertinimo tikslas nebuvo išryškinti pirmaujančius ir atsiliekančius, tačiau akivaizdu, kad Joniškio VVG yra neabejotina VPS įgyvendinimo lyderė Lietuvoje pagal visus rodiklius. Tai ne tik sklandaus Joniškio VVG administracijos darbo rezultatas, bet ir didžiulis vietos projektų vykdytojų - kaimo bendruomenių, verslininkų,- indėlis. Strategija sėkmingai įgyvendinama tik tuomet, kai yra kas atsiliepia į skelbiamus kvietimus, teikia vietos projektų paraiškas ir įdeda daug pastangų bei darbo projektus įgyvendindami.

Teigiami VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo rezultatai yra svarbiausia 20 procentų rezervo skyrimo sąlyga, o taip pat teikia vilčių, kad bus paskirstytas lėšų rezervas, susidaręs dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo.

Susitikime su ŽŪM ir NMA taip pat aptarti numatomi bendradarbiavimo projektų taisyklių pakeitimai, diskutuota kitais aktualiais klausimais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt