• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos

Paskelbta: 2022-09-26 15:29:31

Rugsėjo 21 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą - konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir be abejo iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

Susitikimas - konferencija vyko Žagarės kultūros centre.

Susitikimo-konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono partnerystės VVG asociacijos pirmininkė Nijolė Valuckienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Joniškio VVG valdybos narys Tomas Armonavičius.

Žagarės kultūros centro darbuotojai susitikimo-konferencijos dalyvius pasveikino daina ir skaitė pranešimą apie prasmingą ir rezultatyvų Žagarės mieste veikiančių bendruomenių bei kultūros centro bendradarbiavimą.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir administravimą, iššūkius bei kylančias problemas, diskutavo apie naujo VPS laikotarpio gaires. Daug diskutuota apie sumanių kaimų programą. Pasidžiaugta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos iš Šiaulių regiono atrinko tris vietos veiklos grupes: Šiaulių, Joniškio ir Pakruojo, kurios galės dalyvauti sumanių kaimų bandomojoje programoje.

Susitikimo - konferencijos dalyviai aplankė Žagarėje įgyvendintus vietos projektus.

Reguliarūs Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimai prasmingi ir naudingi dalijantis sukaupta patirtimi, ieškant ir randant atsakymus į iškilusius klausimus bei tinkamiausius sprendimus.

Sekantis vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono VVG "Raseinių krašto bendrija" teritorijoje.

Marijos Žiubrienės ir Dalios Motik nuotraukos


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt