• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Apie planuojamus kvietimus tekti paraiškas

Paskelbta: 2021-11-22 17:41:40

Dalijamės informacija apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją.

Jau paskelbtas kvietimas Nr. 28 pagal VPS priemonę „Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-1. Paraiškos bus priimamos nuo 2021 m. gruodžio 20 d. Šiam kvietimui skiriama 129 849 eurų.

Dar keturis kvietimus planuojama skelbti 2022 metų pirmajame ketvirtyje:

.- VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. (LEADER-19.2-6.2). Šiam kvietimui bus skiriama 77 007 eurai.

- VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4). Šiam kvietimui bus skiriama 77 008 eurai.

- VPS priemonė „NVO ekonominės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5). Šiam kvietimui bus skiriama 46 042 eurai.

- VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2). Šiam kvietimui bus skiriama 20 000 eurų.

Kaip turimas lėšas paskirstyti kvietimams Joniškio VVG nariai diskutavo ir priėmė sprendimus 2021 m. rugsėjo 7 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Šiuo metu yra rengiami būsimų kvietimų finansavimo sąlygų aprašai ir kita dokumentacija. Ypač atidžiai rengiami projektų atrankos kriterijai - vietos projektų pridėtinę vertę nustatantys reikalavimai, kurių reikšmė įvertinama taikant balus. Į finansavimo sąlygų aprašus įtraukiami atrankos kriterijai, numatyti Vietos plėtros strategijoje, tačiau siekiant efektyvesnio lėšų panaudojimo gali būti įtraukiami ir papildomi kriterijai. Svarbu, kad jie būtų aiškūs, objektyvūs, nediskriminaciniai, kad juos būtų galima patikrinti pagal dokumentinius įrodymus. Jei kvietimo metu būtų gauta paraiškų didesnei sumai, nei šiai priemonei yra skirta, būtent už atrankos kriterijus skiriamų balų suma lemtų, kurie vietos projektai būtų finansuojami.

Rengiant finansavimo sąlygų aprašus, vietos projektų atrankos kriterijai preliminariai aptariami su Joniškio VVG valdyba. Jei įtraukiami nauji kriterijai, jie derinami su Nacionaline mokėjimų agentūra.

Visą kvietimo dokumentaciją - skelbimą, finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus,-  tvirtina Joniškio VVG valdyba.

Apie artėjantį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki jo pradžios pranešame rajoniniame laikraštyje “Sidabrė”, Joniškio VVG svetainėje bei Facebook paskyroje. Paraiškos renkamos ne mažiau kaip vieną mėnesį.

Tikimės, kad Joniškio VVG teritorijos pareiškėjai bus aktyvūs bei iniciatyvūs, kad sulauksime puikių projektų paraiškų, kad čia gyvenantiems drąsiems ir darbštiems žmonėms atsivers daugiau galimybių įgyvendinti savo svajones.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt