• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Vyksta diskusijos dėl naujai rengiamos Vietos plėtros strategijos

Paskelbta: 2022-12-20 13:52:43

Pradėjus Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos rengimą 2023–2027 metų laikotarpiui, lapkričio – gruodžio mėnesiais įvyko pirmieji Joniškio VVG administracijos darbuotojų susitikimai su visų seniūnijų gyventojais, bendruomenių bei organizacijų atstovais.

Labai svarbus programos LEADER principas – iniciatyvos „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas. Šio principo taikymas suteikia vietos organizacijoms ir gyventojams galimybę dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vietos politiką, dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai lemiančius jų gyvenimo gerovę, patiems inicijuoti permainas kaimo vietovėse ir aktyviai jas įgyvendinti. Principu „iš apačios į viršų“ paremta vietos plėtros strategija geriausiai atspindi realią kaimo padėtį ir lūkesčius, ji tampa labiau priimtina ir suprantama kaimo gyventojams.

Susitikimų metu pristatytos priemonės, kurios galėtų būti įtrauktos į naujai rengiamą Vietos plėtros strategiją, išklausyti gyventojų, bendruomenių atstovų, seniūnijos darbuotojų, seniūnaičių  lūkesčiai naujai rengiamai strategijai, diskutuota, kokios priemonės ir kokia apimtimi yra aktualiausios. Džiugu, kad visose seniūnijose susitikimai vyko aktyviai ir dalykiškai, žmonės neprarado susidomėjimo darbuotis savo bendruomenės, savo kaimo labui. Išgirsta reikšmingų nuomonių bei įdomių idėjų.

Gruodžio 19-ąją įvyko susitikimas su vietos vadžios atstovais – Joniškio rajono savivaldybės meru, administracijos darbuotojais. Pristatytos Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2027 m. strategijos kryptys, diskutuota dėl poreikių ir galimybių. Kitų metų pradžioje bus susitinkama su verslo atstovais. Skirtingų partnerių, t.y. pilietinės visuomenės, vietos valdžios bei verslo bendradarbiavimas, jų pastangų apjungimas bendram tikslui – dar vienas reikšmingas LEADER principas.

Susitikimai rengiami įgyvendinant projektą „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos parengimas naujam laikotarpiui“.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt