• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
2016-ieji nueina istorijon...

Paskelbta: 2016-12-21 10:31:39

2016-uosius Joniškio VVG pasitiko be Strategijos, be darbuotojų, be pinigų, be oficialios būstinės.

Tačiau turėjome labai daug ko: vilties ir patirties, puikiai parengtą ir patvirtinimo laukiančią Vietos plėtros strategiją, stogą virš galvos, mielaširdingai suteiktą Joniškio Agrochemijos, o svarbiausia - 65 VVG narius, patikrintus džiaugsmuose ir rūpesčiuose, ištikimus ir mylimus. Neabejojome – su jumis mes galime daug!

Vasario 2 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė, valdybos narys Kęstutis Eisinas ir VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komiteto posėdyje apgynė parengtą ir 91 naudingumo balu įvertintą „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 –2023 metų vietos plėtros strategiją“. Buvome tarp pirmųjų įvertintų Strategijų.

Pirmieji Lietuvoje pasirašėme paramos sutartį. Joniškio VVG parengtai strategijai įgyvendinti skirta 1 781 682 eurų ES parama.

Kovo mėnesį vis dar laikinoje VVG būstinėje pradėjo darbą etatiniai darbuotojai. Sudarėme biuro patalpų nuomos sutartį. Atnaujinome Joniškio VVG svetainę. Pasiruošėme skelbti kvietimus ir priimti paraiškas jūsų projektams.

Deja... visus 2016-uosius metus daugybę sykių turėjome atsakyti į klausimą: „tai kada galės teikti paraiškas?“ Žemės ūkio ministerija iki rudens nebuvo patvirtinusi administravimo taisyklių, be kurių Joniškio VVG negalėjo pasitvirtinti savų taisyklių ir skelbti kvietimų teikti paraiškas.

Su kolegomis iš kitų vietos veiklos grupių VP administravimo taisyklių projektą derinome ir svarstėme susirašinėdami, dalyvaudami VVG tinklo susirinkimuose, regiono VVG susitikimuose, kėlėme klausimus, ieškojome atsakymų, diskutavome.

Be kitų darbų dar ir mokėmės. Dalyvavome seminaruose "Kaimo bendruomenių verslai", „Paramos socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“,  „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę  ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį  „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ - ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Dalyvavome renginiuose, į kuriuos jūs mus pakviesdavote. Ach, nuostabieji Kepalių spektakliai, gardieji Pošupių sūriai, amatų diena Reibiniuose, sporto ir draugystės šventė Kirnaičiuose, gražūs ir nuoširdūs bendruomenių susibūrimai bei šventės...

Džiaugėmės jūsų aktyvumu teikiant projektų paraiškas į Žemės ūkio ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamus kvietimus. Kiek galėjome, tiek padėjome, dažniausiai – tik moraliniu palaikymu. Juk buvo momentų, kai jūsų begalinė stiprybė patyrė ekstremalius išbandymus.

2016 m. rugsėjo 21 d. Žemės ūkio ministrė patvirtino Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles. Jomis vadovaudamiesi, parengėme vietos projektų administravimo taisykles pagal priemones „Verslo kūrimas ir plėtra“ bei „NVO ekonominės veiklos skatinimas“ ir pateikėme tvirtinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Ir vėl mes pirmieji Lietuvoje, o su pirmaisiais taisyklės derinamos ilgiau – iki šiol.

Rudenį pradėjome informacinių renginių ciklą seniūnijose.

Spėjome jau pakoreguoti Vietos plėtros strategiją (pakeitimus inicijavo NMA) – ačiū, kad jūsų pačių ir jūsų pritarimo sulaukiame visuotiniuose susirinkimuose.

Ačiū, kad sulaukiame jūsų kasmetinėje konferencijoje, informaciniuose renginiuose, mūsų biure, kad jaučiame jūsų palaikymą ir šilumą. Būsime kartu ir 2017-aisiais!

Joniškio VVG administracija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt