• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Joniškio VVG papildomai bus skirtas 256 691 euras

Paskelbta: 2021-08-23 11:50:18

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimą. Nustatyta, kad jau dabar mūsų pasiektas finansinis rezultatyvumas yra 87 proc., fizinis rezultatyvumas – 127 proc., naujų darbo vietų sukūrimas - 118 procentų.

Tai reiškia, kad pažangos lygis yra pakankamas, kad galėtų būti skirta papildoma parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu.

Dar šiemet Joniškio VVG bus skirta 138 168 eurų pereinamojo laikotarpio lėšų bei 118 523 eurų EURI lėšų (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti lėšos).

Iš viso Joniškio VVG bus skirta 256 691 eurų paramos.

Didžiausia šios paramos dalis bus skiriama darbo vietoms kurti.

Papildomos lėšos turės būti įtrauktos į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją. Siekiant didesnio viešumo ir skaidrumo, pritarti VPS keitimui bus kviečiamas Joniškio VVG narių visuotinis susirinkimas, kuris numatomas 2021 m. rugsėjo 7 d.

Kvietimai vietos projektams, finansuojami iš papildomų lėšų, bus skelbiami 2022 metais.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt