• animacija

    Bado akcija prieš VVG žlugdymą

  • animacija
  • animacija
Data: 2021-04-30 10:36:25Joniškio VVG pirmininkė vykdė bado akciją Baigėsi 54 valandas trukusi Joniškio VVG pirmininkės Nijolės Valuckienės bado akcija prieš Joniškio VVG žlugdymą. Tokių veiksmų pirmininkė ėmėsi norėdama atkreipti  visuomenės ir šalies žiniasklaidos dėmesį į tai, kaip, jos  nuomone, žlugdoma Joniškio rajono partnerystData: 2021-04-26 14:53:07Informuoju apie planuojamą bado akcijąInformuoju, kad pradedu  bado akciją, nes neberandu kitų išeičių, kai į VVG valdybą nedeleguojami valdžios atstovai. Aikštėje prie Joniškio rajono savivaldybės pasistatysiu palapinę ir nepertraukiamai nuo balandžio 27 d. 12 val. iki balandžio 29 d. 18 val.  organizuoData: 2021-04-26 12:35:08Žemės ūkio ministerija kviečia kaip įmanoma greičiau pasiekti sutarimąŽemės ūkio ministerija susipažinusi su mūsų pateikta informacija dėl VVG valdybos neatitikimo taisyklėms, pateikė nuomonę: - kol valdyba neatitinka tinkamumo sąlygų, priimti sprendimai, susiję su vietos plėtros strategijos administravimu ir (arba) įgyvendinimu, yra laikomi netData: 2021-04-16 08:30:19Skaistgiryje imtas donorų kraujasMinint Pasaulinę sveikatos dieną Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė", dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse", organizavo Donorų dieną. Tą dieną sulaukta dvidešimt septynių donorų. Nacionalinio kraujo centro medikams atlikus tyrimus, pData: 2021-04-16 08:24:34Saugaus eismo dieną prisiminusSkaistgirio moterų draugija ,,Versmė", dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse", Saugaus eismo dieną kartu su bendruomenės pareigūnais Daina Kaminskiene ir Sigitu Petraičiu išsiruošė į reidą pasidairyti ar saugiai elgiasi kelyje gyventojai.
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt