Data: 2021-06-16 09:46:38Visuotiniame susirinkime išrinktas VVG valdybos narys2021 m. birželio 15 d. 17 val. buvo šauktas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Į jį susirinko mažiau nei pusė asociacijos narių, todėl susirinkimas neįvyko. 2021 m. birželio 15 d. 17:15 val. buvo šauktas pakartotinis Joniškio rajonoData: 2021-06-09 16:33:59Birželio 15 d. šaukiamas visuotinis narių susirinkimas 2021 m. birželio 15 d. 17.00 val. šaukiamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Jis vyks Ziniūnų kaimo bendruomenės namuose (Sodų g. 20, Ziniūnų k., Joniškio r.).  Darbotvarkė: 1.  Dėl VVG valdybos nario rinkimo. Data: 2021-06-09 13:03:31Įvyko visuotinis narių susirinkimasBirželio 8 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Pritarta Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimui, apsvarstyta ir patvirtinta 2020 metų veiklos ir Data: 2021-06-08 10:24:39Minėta tarptautinė vaikų gynimo dienaSkaistgirio moterų draugija “Versmė“, vadovaujama Vidos Urbonienės, devinti metai dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, moterų draugijos narės organizavo pašnekesį su bendruomenės pareigūnData: 2021-06-07 12:56:52NMA taiko sankcijasJoniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pranešimą dėl sankcijų taikymo, nes per 2 mėnesius nuo VVG valdymo organo tinkamumo praradimo nebuvo suformuotas VVG kolegialus valdymo organas, atitinkantis tinkam
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt