• animacija

  Kartos kartu Telšiuose

 • animacija

  Kartos kartu su karaliene Bona

 • animacija

  Kartos kartu: kulinarinis paveldas

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

Data: 2021-09-24 10:01:34Rudiškiuose - naujos erdvės prasmingam laisvalaikiuiRudiškių kaimo bendruomenė parengė ir įgyvendino Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Materialinės bazės ir verslumo stiprinimas Rudiškiuose“. Šiais metais Joniškio rajono savivaldybė benduomenės poreikiamsData: 2021-09-22 09:26:48Patraukli Uolyno kalno aplinka – dabarčiai ir ateičiaiSkaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metais veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos konkursui ir gavData: 2021-09-20 10:18:25Angelų malūne suko kastinįRugsėjo 16 d. projekto "Kartos kartu" dalyviai iš Joniškio, Molėtų, Prienų VVG teritorijų keliavo į Kūlio Daubos kaimą Telšių rajone, kur sodyboje "Angelų malūnas" vyko kulinarinis renginys "Sukam kastinį".  Žemaičių tradicinis senovinis patiekData: 2021-09-20 09:41:58Rugsėjo 27 d. vyks PAK posėdis2021 m. rugsėjo 27 d. 16.00 val. Joniškio rajono partnerystės administracijos darbo patalpose (Sandėlių g. 7, III aukštas) kviečiamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Darbotvarkė: 1. Dėl kvietimo teikti vietos projektData: 2021-09-15 10:25:12Dalyvavo konferencijoje MolėtuoseRugsėjo 14 d. Joniškio VVG atstovai buvo pakviesti į Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" konferenciją "Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt