• animacija

  Kartos kartu Telšiuose

 • animacija

  Kartos kartu su karaliene Bona

 • animacija

  Kartos kartu: kulinarinis paveldas

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

Seminare gilintasi į viešųjų ir privačių interesų derinimą

Paskelbta: 2016-10-12 16:30:01

Spalio 11 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare „Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“, kuris vyko Kaune Aleksandro Stulginskio universiteto konferencijų salėje.

Seminare gilintasi į temas:

 • Privačių interesų samprata, deklaravimo turinys. Nepotizmas: artimų asmenų sąvoka.
 • Interesų konfliktas ir jo samprata. Interesų konfliktų valdymas.
 • Nusišalinimo institutas (įrankiai), geroji ir blogoji praktika.
 • Interesų konfliktas = etika. Interesų konfliktas = nusikaltimas. Interesų konfliktas = interesų konfliktas. Interesų konfliktas = skaidrumas ir pasitikėjimas. Atsakomybė ir jos rūšys.

Buvo atliekamos praktinės užduotys, situacijų sprendimas ir naujų kūrimas pagal organizaciją ir jos veiklos specifiką.

Seminarą vedė ekspertas Gediminas Sakalauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį, šiuo metu dėstantis bei konsultuojantis etikos principų įgyvendinimo, etikos kodeksų audito, interesų konfliktų ir jų valdymo, antikorupcinių priemonių taikymo ir audito temomis.

Seminare gautos žinios ir įgūdžiai bus vertingi vietos veiklos grupės veikloje įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategiją ir padės tinkamai spręsti viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimus.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt