Iš kiemo į didįjį krepšinį

Paskelbta: 2019-07-16 09:32:08

Kvietimas teikti paraiškas nr. 14
Pareiškėjas: Mindaugių kaimo bendruomenė
Projekto partneriai: Bariūnų kaimo bendruomenė, Pošupių kaimo bendruomenė, Kepalių kaimo bendruomenė, Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-I-14-4-2018
Projekto pavadinimas: Iš kiemo į didįjį krepšinį
VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktųrą",kodas „LEADER-19.2-7.2“
Projekto tikslas – gerinti Mindaugių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimo kokybę, įrengiant krepšinio aikštelę, kurioje visų amžiaus grupių asmenys galės aktyviai leisti laiką, žaisdami krepšinį, vykdyti renginius, varžybas ir kitas veiklas.
Paramos suma: iki  18 200 Eur.
Paramos intensyvumas 80 procentų.
Projekto trukmė 12 mėn.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt