• animacija
  • animacija

    Valdybos posėdis

  • animacija
  • animacija

    VVG susitikimas ir projektų lankymas

Joniškio rajono Dvareliškių ŽŪB žemės ūkio verslo plėtra

Paskelbta: 2022-05-09 14:20:59

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 28
Pareiškėjas: Joniškio rajono Dvareliškių ŽŪB
Projekto Nr. JONI-LEADER-3A-D-28-1-2022
Projekto pavadinimas: Joniškio rajono Dvareliškių ŽŪB žemės ūkio verslo plėtra
VPS priemonė "Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra"
Projekto tikslas: pradėti žemės ūkio produktų rūšiavimo verslą kaimo vietovėje. Įsigijus kruopų rūšiuotuvą bus rūšiuojamos kmynų, kviečių, dobilų sėklos. Bus sukurtos 2 darbo vietos ir išlaikytos esamos darbo vietos
Paramos suma:  iki  48 00 Eur

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2022-05-02
Projekto pabaiga:                             (numatoma 2023-10-31)
Kontrolės laikotarpis: 3 metai nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt