• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Sausio 17 d. - valdybos posėdis

Paskelbta: 2023-01-13 09:51:32

Iki 2023 m. sausio 17 d. 12.00 valandos Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius prašome pateikti siūlymus ir išreikšti poziciją (už/prieš/susilaikau) elektroniniu paštu darbotvarkės klausimais:

1.       Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 33 patikslintos dokumentacijos tvirtinimo.

Patikslinimai daromi atsižvelgiant į 2023-01-11 Žemės ūkio ministerijos informaciją apie numatomus pakeitimus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse.
Teikiama tvirtinti dokumentacija valdybos nariams išsiųsta elektroniniu paštu. Patikslinimai suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt