• animacija

    Seminare "Pažangaus kaimo link"

  • animacija

    Seminare "Pažangaus kaimo link"

  • animacija
  • animacija
  • animacija
  • animacija
Materialinės bazės kūrimas, įtraukiant vietos gyventojus skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus

Paskelbta: 2018-02-13 15:09:52

Kvietimas teikti paraiškas nr. 1
Pareiškėjas: Linkaičių kaimo bendruomenė

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-S-1-3
Projekto pavadinimas: "Materialinės bazės kūrimas, įtraukiant vietos gyventojus skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus" pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 "NVO ekonominės veiklos skatinimas".

Projekto tikslas - skatinti bendruomenės ekonominę veiklą mažinant socialinę atskirtį, parengiant vietos gyventojų buitinių darbų sąlygas, tobulinant socialinius įgūdžius su vietos gyventojais skalbti, džiovinti rūbus ir kitus tekstilės gaminius, tvarkyti buitį.

Paramos suma: iki 5409 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projekto pradžia: 2018 m. vasario 3 d.
Projekto pabaiga: 2019 m. sausio 31 d.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Prie projekto bendruomenės nariai prisideda savanoriškais darbais.

Projektas yra Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ nugalėtojas.
Savanoriški darbai: tvarkomos patalpos, kur stovės šildymo katilas.

Savanoriški darbai: įrengiamas dūmtraukis.
Rugsėjo 15d. Linkaičių kaimo bendruomenėje vykdomo projekto "Materialinės bazės kūrimas įtraukiant vietos gyventojus, skalbti, džiovinti rūbus ir tvarkyti namus" vyko savanoriški darbai.Pakabintos automatinės lauko ir vidaus žaliuzės.Ačiū visiems dirbusiems.Šauniai pasidarbuota.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt