• animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

Žiurkiemis - aktyvaus laisvalaikio ir pramogų parkas

Paskelbta: 2018-01-03 15:36:40

Kvietimas teikti paraiškas nr. 2
Pareiškėjas: Arūnas Činčys

Projekto Nr. JONI-LEADER-6A-D-2-2
Projekto pavadinimas: "Žiurkiemis - aktyvaus laisvalaikio ir pramogų parkas"
pagal VPS 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.2 "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti".

Projektu numatoma kurti laisvalaikio ir pramogų parką Žiurių kaime: įrengti oro, vandens, žemės pramogų sektorių. Bus sukuriama 1 nauja darbo vieta parko šeimininkui.

Paramos suma: iki iki 7917,04 Eur.
paramos intensyvumas 70 procentų.
Projekto pradžia: 2018 m. sausio 1 d.
Projekto pabaiga: 2019 m. birželio 30 d.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Pasirašyta projekto vykdymo sutartis
 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt