• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

UAB Elpromas ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra, teikiant žemės kasimo paslaugas

Paskelbta: 2021-08-09 15:45:43

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 26
Pareiškėjas: UAB Elpromas
Projekto Nr. JONI-LEADER-6A-D-26-2-2021
Projekto pavadinimas: UAB Elpromas ne žemės ūkio ekonominės veiklos plėtra, teikiant žemės kasimo paslaugas
VPS veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
Projekto tikslas: Vykdyti įmonės veiklos plėtrą, įsigyjant investicijas, sukuriant 1 naują darbo vietą, ir taip prisidedant prie užimtumo didinimo, skurdo ir nedarbo mažinimo kaimo vietovėje.
Paramos suma:  iki 20 000 Eur
Paramos intensyvumas: 70 procentų
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2021-09-30
Projekto pabaiga:                  (numatyta iki 2022 m. gruodžio 31 d.)

Kontrolės laikotarpis: 3 metai nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt