• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis „Šimtmečio šviesoj – mes ir sporte ir dainoj...“

Paskelbta: 2018-06-15 15:55:28

Kvietimas teikti paraiškas nr. 4

Pareiškėjas: Kirnaičių kaimo bendruomenė
 

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-JKV-4-1-2018
Projekto pavadinimas: Tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis „Šimtmečio šviesoj – mes ir sporte ir dainoj...“ pagal VPS II prioriteto priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  veiklos sritį „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4.1

Projekto tikslas – organizuoti tradicinį renginį, įtraukti jaunimą į visuomeninę veiklą, skatinti saviraišką kultūrinėje ir sportinėje veikloje, skatinti amatų plėtrą rajone, puoselėti kultūros tradicijas, savanorišką veiklą, jaunimo užimtumą ir saviugdą.

Paramos suma: iki 3400 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2018-06-08
Projekto pabaiga: 2018-06-26
Kontrolės laikotarpio nėra

Tarptautinio žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalio atidarymo akimirkos
„Šimtmečio šviesoj – mes ir sporte...“ varžybų akimirkos (fotogalerija)


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt