• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Produktų apdirbimas skatinant ekonominę veiklą

Paskelbta: 2020-11-03 11:05:12

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 20

Pareiškėjas: Stupurų kaimo bendruomenė

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-J-20-3-2020

Projekto pavadinimas: Produktų apdirbimas skatinant ekonominę veiklą

VPS priemonė: NVO ekonominės veiklos skatinimas

Projekto tikslas: supažindinti jaunimą su naujos kartos moderniu liofilizavimo procesu, jo galimybėmis ir skatinti ekonominę veiklą. Bus įsigyta liofilizatorius, šaldiklis, svarstyklės. Jaunimas dalyvaus šventėse, mugėse, pristatydami ir parduodami produkciją.

Paramos suma: iki  8416 EUR

Paramos intensyvumas: 80 procentų

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

.

Projekto pradžia: 2020-12-16
Projekto pabaiga: 2021-03-15
Kontrolės laikotarpis iki 2024-03-15

.

Projekto naujienos

Moderni produktų apdorojimo įranga pasiekė Stupurų kaimo bendruomenę. Skaityti daugiau


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt